Autoikasketa

AUTOIKASKETA A1-A2-B1-B2-C1-C2 Irekita

Modulua Banaketa Guztira Orduak Prezioa
3 HILABETE / 3 MESES BAKARKA: 60 MINTZA: 12 TUTORETZA: 3
TRABAJO PERSONAL: 60 SESIONES DE INTERACCIÓN: 12 TUTORÍAS: 3
75 419 €
Matrikula egin